Trọng lượng tấm grating mạ kẽm được tính như thế nào?

Trọng lượng tấm grating là đều mà hầu hết các khách hàng đều quan tâm.Vì trọng lượng của sản phẩm liên quan trực tiếp tới giá thành và chất lượng của tấm grating. Hiện nay có hai loại tấm grating là loại grating la phẳng và la răng cưa.