Nắp hố ga khung âm nắp dương

Nắp hố ga khung âm nắp dương là loại nắp hố ga được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Loại nắp hố ga bằng gang này có khả năng ngăn mùi tốt nên thường được sử dụng trong các khu đô thị, khu công nghiệp nơi có lưu lượng người qua lại đông. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là bằng gang cầu, loại gang này có khả năng chịu tải lơn, có thể thiết kế hoa văn, khắc logo theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Nắp hố ga khung âm nắp dương
Nắp hố ga khung âm nắp dương