Ưu điểm của nắp hố ga gang so với nắp hố ga bằng thép